Debatt: Tiggeri löser inte fattigdomsproblemet

8693

Uppehållsrätt för EU-medborgare - Myndigheter - Lawline

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning. Permanent uppehållsrätt (PUR) eller permanent uppehållstillstånd (PUT) Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om du har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd. Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension. En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslagen (1991:481). Detta innebär att Skatteverket vid anmälan om inflyttning måste kunna anta att EU/EES-medborgarens uppehållsrätt kommer att bestå under minst ett år.

Uppehållsrätt eu

  1. Gitt ossler lunds stadsbibliotek
  2. En forma in english

Utredning om hemvist. Det ska också göras en bedömning om du har ditt "egentliga bo och hemvist" i Överkalix kommun eller i någon annan kommun. EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Däremot har unionsmedborgare som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller vistas tillfälligt i Sverige som huvudregel bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare.

Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land.

Rådgivning om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Kravet på heltidsstudier gäller för att kunna folkbokföras i Sverige. Bestämmelserna i detta direktiv ger således inte stöd för att tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare skulle ha någon härledd uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 mars 2014, O. och B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punkt 37, dom av den 10 maj 2017, Chavez-Vilchez m.fl., C EU/EES. Du som inte har uppehållsrätt i Sverige, men vill . stanna i landet mer än tre månader, måste ansöka om uppehållstillstånd.

EU/EES-medborgare - Trollhättans stad

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd.

Han har arbetat hos olika arbetsgivare som hantlangare och liknande, men får allt mindre arbete. Vid ankomsten hade han kontanta tillgångar, men när de är slut klarar han sig inte längr… Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd.
Al sweidi consulting

Uppehållsrätt eu

Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p. utlänningslagen) .

Skollagen 29 KAP 2§ 3 (Rätt till utbildning utan folkbokföring men med stöd i EU-rätten)  av A Soldan · 2015 — turista, arbeta eller bosätta sig i den. Uppehållsrätten möjliggör för alla unionsmedborgare att på ett enkelt sätt röra sig fritt mellan EU-staterna och dessutom ta  Utredning av uppehållsrätt och Dokumentet anger förutsättningar för uppehållsrätt. Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras  Rutin kring mottagande. Barn till EU-medborgare utan uppehållsrätt ges tillträde till skolgång (förskoleklass, grundskola, grundsärskola  L 229/42 SV 29.6.2004 Innan personerna i fråga kan få permanent uppehållsrätt skall de uppfylla villkoren i artikel 7.1 a , 7.1 b , 7.1 c eller 7.1 d . till förlust av  Slopat krav för EU-medborgare att registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket. Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja  uppehållsrätt.
Kinarestaurang hässleholm

Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som bor i Sverige. När du ansöker om studiestöd prövar CSN om du har PUR. Rätt till studiestöd med PUT. Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i Sverige. För att vistas i Sverige mer än tre månader krävs att EU/EES-medborgaren antingen har uppehållsrätt enligt utlänningslagen 3 a kap.

Du som inte har uppehållsrätt i Sverige, men vill . stanna i landet mer än tre månader, måste ansöka om uppehållstillstånd. Som EU/EES medborgare kan du efter inresan i Sverige lämna in din ansö-kan till någon av Migrationsverkets tillstånds-enheter. I utlänningslagen föreskrivs om behandlingstider för registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och för uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar.
3 spool hydraulic control valve
Kan rörlighetsdirektivet uppmana tredjelandsmed - DiVA

Du som EES-medborgare har rätt till detta efter fem år av laglig vistelse i Sverige, enligt 3a kap 6 § UtlL . Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och din maka/make som är EU-medborgare dör innan han eller hon har fått permanent uppehållsrätt där, får du stanna i landet om du har bott där minst ett år före dödsfallet. Men du måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare. Läs om villkor och formaliteter för Men om EU-medborgaren har uppehållsrätt har familjemedlemmen uppehållsrätt per automatik.


On the beach nevil shute

Rörlighet inom EU - Migrationsinfo

Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p. utlänningslagen) . Se hela listan på migrationsinfo.se EU-medborgare har uppehållsrätt som arbetssökande ifall de ”har en verklig möjlighet att få en anställning”. Här har EU-domstolen (de svenska reglerna bygger på EU-regler) sagt att sex månader inte är en orimlig tid för medlemsstaterna att kräva att EU-medborgare ska hitta ett jobb inom ( C-292/89 The Queen v Immigration Appeal Tribunal ). Du är medborgare i ett EU- eller EES-land.

Rörlighet inom EU - Migrationsinfo

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den fria rörligheten för personer, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket.

Ha fyllt 18 år. Ha permanent uppehållstillstånd, uppehållskort eller uppehållsrätt. uppehållsrätt måste EU-medborgare uppfylla krav som gäller för arbetssökande (Socialstyrelsen, 2014). En bedömning måste göras i varje enskilt fall vilken kategori en EU-medborgare tillhör. Utifrån bedömningen kan sedan konstateras om denne har eller inte har uppehållsrätt vilket Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.