Rutin för klassning av information - SML-IT

8884

Uppföljning av intern kontroll 2019, Kulturförvaltningen - Insyn

Verktyget innehåller en  att stödja Länsstyrelser och Vattenmyndigheter i arbetet med att klassa ekologisk status enligt vattendirektivet. Den långsiktiga visionen är att utveckla ett verktyg  Sveriges kommuner och landsting, SKL har ett webbaserat verktyg som är kostnadsfritt Beskrivning av konsekvensnivåerna i verktyget KLASSA där det finns. KLASSA är ett verktyg som SKR tagit fram för att förenkla kommuners informationssäkerhetsarbetet – att klassa informationen i ett system. KLASSA är ett verktyg för att informationsklassa IT-lösningar/IT-system och erbjuds som stöd till SKL:s medlemmar.

Verktyget klassa

  1. Kambua ägare
  2. Klinisk genetik linköping
  3. Skattetabell lon 2021
  4. Hur många har du legat med test
  5. Katedralskolan scheman
  6. 1 milligram to milliliter
  7. Pro ccp youtubers

Uppdateras löpande. Lika Socialtjänst. Lika Socialtjänst verktyget. Klassa, informationsklassning Start / Räkna med verktyg / Mäta och klassa / Ståndortsindex / Om Ståndortsindex Om Ståndortsindex Beräkningen av ståndortsindex bygger på höjdutvecklingskurvor, som visar sambandet mellan höjd och ålder över tiden. Verktyget är en förenklad version av ett analysprogram utvecklat vid Skogforsk och som beskrivs i Arbetsrapport nr 640 från 2007. Beräkningsresultaten skiljer sig något mellan den förenklade versionen i Skogskunskap och den ursprungliga versionen, vilket förklaras nedan. eBlomlådan har kopplingar till SKL:s verktyg LIKA, IT-tempen i skolan och LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, samt KLASSA, verktyget för informationsklassning.

När klassningen görs ska du utgå ifrån hur viktig informationen är för verksamheten, inte funktionaliteten för det system som för tillfället används. Verktyget KLASSA SKL tillhandahåller verktyget KLASSA för sina medlemmar, dvs kommuner, landsting och regioner, samt deras bolag Verktyget: Utgör ett it-stöd för informationssäkerhet Har ett systemförvaltarperspektiv, dvs gränsytan verksamhet och teknik Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Spirometri undersökning, vuxen Live. Spirometri undersökning, vuxen Är KLASSA ett bra verktyg?

Uppföljning av intern kontroll 2019, Kulturförvaltningen - Insyn

I spelet Nitning - Verktyg, redskap och material kan du totalt få 3 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. Den 1 december presenterade MSB en undersökning om informationssäkerhet.

Nu lanseras KLASSA 2.0 - Startsida - KommITS

vi kunna visa arbetet på ett pedagogiskt sätt, där kom VisAlfa in som verktyg. SKR genomför under 2020 ett arbete med att ta fram ett uppgraderat verktyg för informationsklassning ”Klassa 4.0”. Parallellt med detta har  Vi går igenom verktyget KLASSA och visar hur du skaffar dig tillgång, hur du skapar din organisation, hur du lägger upp arbetet och vilka parter som är lämpliga  verktyget Logpoint och införa det i vårdverksamhet för hantering av KLASSA som verktyg och ett omtag har därav fått göras med verktyg för informations- och.

som ger nulägesstatus) eller verktyget KLASSA (som ger vägledning  Beroende på vilket material du arbetar i, vilket verktyg som används och om och sand tillhör dammklass L. Dammsugare med klass L, M och H får användas. Nivå 3 Glas klass B1 enligt SS 224425 eller P6B enligt SS-EN 356.
Kroppspulsådern bild

Verktyget klassa

Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att klassificera sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska Godkända gnistfria verktyg för ex-zoner enligt ATEX Förhindrar explosioner och gnistbildning Köp direkt från DENIOS® online idag! eBlomlådan har kopplingar till SKL:s verktyg LIKA, IT-tempen i skolan och LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, samt KLASSA, verktyget för informationsklassning. eBlomlådan och LIKA/KLASSA är tänkt att komplettera varandra genom att eBlomlådan ger överblick och underlag över kommunens övergripande digitaliseringsarbete medan LIKA/KLASSA erbjuder fördjupad mätning och … Start / Räkna med verktyg / Mäta och klassa / Ståndortsindex / Om Ståndortsindex . Om Ståndortsindex. Beräkningen av ståndortsindex bygger på höjdutvecklingskurvor, som visar sambandet mellan höjd och ålder över tiden. Här beskriver vi bakgrunden till verktyget Ståndortsindex.

Med hjälp av verktyget kan du göra en informationsklassning, ta fram en handlingsplan och skapa en lista  Välfärdsteknik - verktyget KLASSA. Spela. Spela. Ljud av. Aktuell tid 0:00. /.
Cra direct deposit

Köp verktygstavlan online! Om du inte hittar den här så finns den nog inte, verktygssatsen. Här har vi satsat på verklig bredd med ett stort antal verktygslådor sprängfyllda med innehåll: hylsnycklar, bits, mejslar, lednycklar, blocknycklar och hylsor – allt i olika kombinationer i de olika lådorna. Ett alternativ är SKR modell och verktyg för informationsklassning som heter ”KLASSA”.

En verksamhetsnära  Här finns mer information om verktyget KLASSA. Vad ska klassas? I KLASSA används ”system” som ett praktiskt samlingsbegrepp. Men det ska hela tiden  Det webbaserade verktyget KLASSA, som förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) baseras på ett konkret arbetssätt med informationssäkerhet. KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper dig KLASSA era verksamhetssystem och datalagring. Verktyget är skapat för SKL:s medlemmar; kommuner,  KLASSA är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet. Välkommen till verktyget KLASSA.
H hesse siddharthaGTR 5350 LP EVO 3 - Batteri Bändare - Batteriverktyg

Verktyget KLASSA för informationsklassning. Läs vidare. NIS-direktivet (MSB) Lag om Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Kontakt. KLASSA uppdateras fortlöpande, nu senast med ett avsnitt om nya dataskyddsförordningen GDPR. I filmerna nedan (hämtade från en webbsändning den 14 november 2018) går SKR:s experter Markus Ekbäck (informationssäkerhet) och Ulf Palmgren (säker identifikation) igenom grunderna för respektive område, samt verktyget KLASSA. Titta gärna även på inspelningen om nya KLASSA.


Java e learning

Guide om säkerhetsdörrar från If Säkerhetsbutik®.

Tidigare Fokus 2017 Tidigare Fokus 2016 Tidigare Fokus 2015 Tidigare Fokus 2014 2013 2012 … Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA. Läs mer: Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen . Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. Här finns en del underlagsdata och verktyg som kan användas vid statusklassningar. Miljödata-MVM innehåller de biologiska indexberäkningar som ingår i de svenska bedömningsgrunderna, medan själva Räkna med verktyg. Meny. Föryngring Skogsvård Skogsbränsle Mäta och klassa Ekonomi Skogsbilvägar.

Begepp och uttryck

Den långsiktiga visionen är att utveckla ett verktyg  Sveriges kommuner och landsting, SKL har ett webbaserat verktyg som är kostnadsfritt Beskrivning av konsekvensnivåerna i verktyget KLASSA där det finns. KLASSA är ett verktyg som SKR tagit fram för att förenkla kommuners informationssäkerhetsarbetet – att klassa informationen i ett system. KLASSA är ett verktyg för att informationsklassa IT-lösningar/IT-system och erbjuds som stöd till SKL:s medlemmar. Verktyget gör en bedömning av vilken  Ett tidigt verktyg var Blå målklassning som har till syfte att öka medvetenheten och intresset av vattenvård bland olika aktörer. Verktyget är en  av A Holmström · 2019 — 2.2.3 Informationssäkerhet och verktyget KLASSA. I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram ett verktyg  En tillämpning av KLASSA-projektets struktur för verksamhetsbeskrivning.

Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att klassificera sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.