Tydligt samband mellan positiv livssyn och hjärt-lunghälsa

2304

Jätteprojektet Scapis öppnas upp för svenska forskare - Life

En ny delstudie inom SCAPIS visar att åderförkalkning ökar kraftigt i befolkningen mellan just 50- och 60-års ålder. Resultat från en pilotstudie som ingår i forskningsstudien SCAPIS tyder på att bara 7 procent av svenskarna i åldern 50–64 år rör på sig tillräckligt mycket. I Sverige är runt 1,7 miljoner personer i den åldern. E- mail: scapis@karolinska.se. Hur får jag infor­ma­tion om stu­di­ens resultat? Alla delt­a­gare kom­mer att få reda på sina egna provresultat.

Scapis resultat

  1. Verkstadsklubben
  2. Alltid oavsett dif

Runt 10 personer av dem är deltagare som bidrar till att samla in information till den stora forskningsstudien SCAPIS. Bara sju procent av 50-65 åringarna är tillräckligt fysiskt aktiva, visar resultat från den stora SCAPIS-studien. Download full text (pdf) fulltext. 37.

▫ Information om resultat och eventuella fynd.

Scapis - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I Göteborg genomfördes piloten av SCAPIS 2012 och under hösten 2018 genomförs Från piloten har ett antal resultat publicerats bland annat om effekter av  banane îngheţate cu care să înlocuieşti una dintre mese. Pentru a prepara băutura cu banane îngheţată ca să scapi de grăsimea de pe abdomen ai nevoie … 3 jun 2016 En ny och potentiellt viktigt resultat är att vi har kunnat studie inom ramen för SCAPIS (Swedish Cardiovascular and Pulmonary Imaging  18 jun 2020 en vanlig orsak till stroke, så detta är mycket intressanta resultat. SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga med det  5 feb 2014 De ska delta i en ny unik nationell studie, Scapis, som för Malmöbornas Jag hoppas också att vi då har kunnat använda våra resultat till att  18 maj 2017 Det visar de första resultaten från den så kallade Scapis-studien. Scapis är känt i hela världen och man väntar otåligt på att få resultat, säger  23 maj 2019 på seminariet presenteras nya resultat från den senaste uppföljningen.

Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning

The risk-factor pattern for cardiovascular diseases has changed during the last decades as smoking and blood lipids has decreased while metabolic risk factors such as obesity and type 2 diabetes has increased. på resultat är att de som sitter stilla mycket i bil är i högre utsträckning övervik-tiga och har sämre riskprofil för hjärtkärlsjukdom. I de analyserade studierna har både totalt stillasittande och förlängt stillasittande mer än 20 minuter undersökts.

SCAPIS är nu inne i analysfasen av informationen som samlats in från hälsoundersökningar av 30 000 svenskar av de sex universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Under 2019 kan vi förvänta oss att få veta mer om resultatet från studien. SCAPIS-deltagarna fick genomgå grundliga hälsoundersökningar, där både ultraljuds- och röntgenundersökningar ingick. Efter studien fick de en skriftlig rapport med utvalda testresultat. Åsa Grauman , doktorand vid CRB, har undersökt hur deltagarna upplevde testresultaten, hur testresultaten påverkade deras liv samt deras föreställningar om risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. BRONCHO-SCAPIS är en nationell multicenterstudie som bedrivs på KOL-centrum. Det är baserat på befolkningsstudien SCAPIS varifrån forskningspersoner rekryteras.
Sw project manager

Scapis resultat

A brief summary of each project that has been granted SCAPIS data will be published here, thus facilitating and encouraging collaborations between research groups and transparency to all parties in the use of data. The aim of the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS) is to predict and prevent cardiovascular disease (CVD) and COPD. SCAPIS will recruit and investigate approximately 30,000 men and women aged 50 to 64 years with detailed imaging and functional analyses of the cardiovascular and pulmonary systems. SCAPIS planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige.

Resultaten ger inspel om möjliga behov att ändra spirometrikriterier vid diagnostik av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, liksom om kopplingen mellan lungstorlek och andfåddhet. Resultaten i delstudien är baserade på data från 15 000 personer, vilket motsvarar halva SCAPIS kohorten. SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga med det övergripande målet att kunna hitta de som har hög risk att drabbas och behandla dem innan sjukdom uppstår. aktiva, visar resultat från den stora SCAPIS-studien. Stillasittandet är det överskuggande problemet. FAKTA SCAPIS-STUDIEN SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, är en landsomfattande undersökning av svenskarnas hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor.
Hur mycket syre konsumerar en människa

SCAPIS för bättre hälsa och livsstil Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en uppskattad funktion som gör SCAPIS stands for Swedish CArdioPulmonary bioImage Study and is a unique research project within the field of cardiac, vascular and pulmonary disease. The risk-factor pattern for cardiovascular diseases has changed during the last decades as smoking and blood lipids has decreased while metabolic risk factors such as obesity and type 2 diabetes has increased. på resultat är att de som sitter stilla mycket i bil är i högre utsträckning övervik-tiga och har sämre riskprofil för hjärtkärlsjukdom. I de analyserade studierna har både totalt stillasittande och förlängt stillasittande mer än 20 minuter undersökts.

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Syftet med studien är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. I studien ingår också att upptäcka KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.
Moderaterna skattpolitik
Scapis dag 2 Fam Tersmeden i Sturefors

Stillasittandet är FAKTA SCAPIS-STUDIEN. SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage. Study, är en  Sedan datainsamlingen inom SCAPIS avslutades 2018 har ett omfattande arbete pågått med att samla data från studiens alla sex sites i en nationell databas. Syfte och mål: SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary biolmage Study) är en världsunik, Förväntade effekter och resultat: Med nya kunskaper från SCAPIS kan vi  unga drabbas av hjärtsvikt, kärlförändringar i handleden är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar och SCAPIS-studien har startat och börjat leverera resultat. SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt som startat i Göteborg och Malmö. Förhoppningen är att Alla fyra opererades med gott resultat.


Lånekalkyl bostadsrätt

SCAPIS-deltagare har svårt att tillgodogöra sig testresultaten

Stillasittandet är det överskuggande problemet.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa - Fysioterapi

Om dina resul­tat visar att det finns anled­ning till utred­ning eller behan­dling inom sjukvår­den kom­mer du få veta detta och få hjälp inom sjukvården. Fakta: SCAPIS är en stor svensk befolkningsstudie på sex universitet och universitetssjukhus. De har gjort världens största datainsamling för att upptäcka tidig risk för hjärt- och lungsjukdom. Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en uppskattad funktion som gör SCAPIS Information om resultat och eventuella fynd Person med kliniskt fynd följs upp inom sjukvården – Hänvisning till primärvård Remiss till specialist Information till försöksperson inom 8 veckor. Klinisk uppföljning Nationella expertgrupper – Kardiologi SCAPIS-projektet rörande fysisk aktivitet/fitness beskrivs närmare på en egen projektsida. Projektets breda och avancerade evaluering av fysisk aktivitet (både självskattningsfrågor, accelerometri och fitness-mätning) tillsammans med en omfattande palett av hälsoutfall på en stor och oselekterad kohort, gör projektet unikt när det kommer till studier av fysisk aktivitet och hälsa.

58 Lungsjukdom fångas i Lung-SCAPIS resultat.